ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
| ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ
 


Η εταιρεία του Λαζαρίδη Αριστείδη αναλαμβάνει με πλήρη επαγγελματισμό εδώ και χρόνια:
 

 Μελέτη - Επίβλεψη - Εκτέλεση εργασίας

 Εκβραχισμοί - Θεμελίωση - Διάνοιξη δρόμων

 Διάτρηση - Γόμωση - Ανατίναξη

 Σπάσιμο αδρανών υλικών - Κόσκινο - Αμμοτριβείο

 Λατομικές εργασίες

 Εργασίες εξόρυξης (υποθαλάσσια - στεριά)

 

 


Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα για την εταιρεία AUTOSTEM TECHNOLOGY, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στις τεχνολογίες ανατίναξης.